במהלך השנים יצרנו דפי עבודה רבים  במטרה לקדם ולחזק ילדים בכיתות א’-ו’ במקצועות העברית המתמטיקה והאנגלית וגם אספנו דפי עבודה מאתרים שונים ברשת.

בנוסף הכנו דפים לפעילות העשרה בתחומים של מדע, אומנות, בישול וערכים.

אנו שמחים להעמיד לרשותכם את פרי עבודתנו. השימוש בדפים חופשי בתנאי שיצוין כי מקורם בעמותת נגבה עם היפר- קישור לאתר הזה. ובדפים חיצוניים יש לנהוג לפי התנאים המופיעים בדפים עצמם.

נהניתם?  אנא תרמו לנו.

מטבלה זו ניתן לגשת לחומרי למידה שונים במתמטיקה לפי הנושאים המופיעים והכיתה המתאימה.
משבצת הכיתה המסומנת ב-V קיים חומר לנושא ובמשבצת המסומנת ב-X אין חומר לימודי לנושא.
אפשר ללחוץ על V מסויים כדי להגיע ישר לחומרים הנדרשים, או על הכיתה כדי לראות את כל החומרים הזמינים.

 

נושא כיתה א’ כיתה ב’ כיתה ג’ כיתה ד’ כיתה ה’ כיתה ו’
מספרים: שיטה עשרונית
מספרים: מנייה
מספרים: השוואה
מבנה המספר
מספרים: תכונות
מספרים: סדרות
מספרים: אומדן
פעולות: חיבור-חיסור
פעולות: כפל -חילוק
פעולות: סדר פעולות חשבון
שברים
שברים: עשרוניים
שאלות מילוליות
מדידות: אורך
מדידות: משקל
מדידות: שטח
מדידות: נפח
מדידות: זמן
גיאומטריה: צורות
גיאומטריה: מרחב
גיאומטריה: הזזה/שיקוף/ סיבוב
שונות