תכנית ח”ץ דלפין לוי – מעבר לחטיבת ביניים בירושלים היא תכנית תלת שנתית המלווה את המעבר מבית הספר היסודי לחטיבת הביניים.

תכנית “ח”ץ דלפין לוי ירושלים” היא תכנית תלת שנתית המלווה את המעבר מבית הספר היסודי לחטיבת הביניים.   מגיעים אליה ילדי שכונת קריית מנחם בירושלים משלושת בתי הספר שבשכונה. התכנית מיועדת לילדים בכתות ו’-ח’ ומטרתה לסייע לילדים ולמשפחותיהם לבחור חטיבת ביניים התואמת את יכולותיהם וצרכיהם, להכין את הילדים מבחינה לימודית לקראת המעבר לחטיבת ביניים ובשנים הראשונות בחטיבה ולתת להם מסגרת תומכת רגשית וחברתית בשנים אלה.

תכנית “ח”ץ דלפין לוי ירושלים” היא תכנית חדשה שנבנתה בשיתוף עם מנהל החינוך  ומחלקת רווחה חינוכית בעיריית ירושלים,  וייחודה בכך שהיא תכנית מניעה. היא נועדה לתת לילדים רשת  הגנה שתיתן להם תמיכה רגשית, חברתית ולימודית כדי לסייע להם לעבור בהצלחה את המעבר  ולהסתגל למסגרת החדשה של חטיבת הביניים.  התכנית  פועלת בשיתוף פעולה עם בית הספר והורי הילדים  במטרה ליצור רצף ואחידות חינוכיים.

המעבר לחטיבת הביניים והשנים הראשונות בה היא תקופה שבה חלים שינויים חברתיים, רגשיים, לימודיים ופיסיולוגים אצל בני הנוער. גורמי החינוך והרווחה איתרו תקופה זאת כתקופה המועדת לנשירה אצל  הילדים המתקשים להתמודד עם שינויים אלה.  הנשירה מתחילה כנשירה סמויה, ועד שהיא הופכת לגלויה – הנזק שנגרם קשה לתיקון. למרות זאת כיום כמעט ואין תכניות שנועדו ללוות את המעבר הרגיש הזה, והטיפול בבני הנוער מתחיל רק לאחר שהבעיה כבר קיימת.

מספר משתנים משפיעים על היכולת להתמודד עם המעבר:

 • יכולות אישיות ויכולת התמודדות במיוחד
 • דימוי עצמי וציפיות לתפקוד בתחום הלימודי
 • מצב סוציו אקונומי וסגנון הורות
 • דפוסי למידה וקשיי למידה

התכנית החלה לפעול בשנת תשע”ז. היא פועלת  בשעות אחר הצהריים בשכונת קריית מנחם בירושלים ומיועדת לילדי השכונה. התכנית פועלת חמישה ימים בשבוע. יש בה שלוש קבוצות, קבוצה אחת לילדי כיתות ו’ ושתי קבוצות לילדי כיתות ז’-ח’. כל קבוצה נפגשת 3 פעמים בשבוע  בשעות אחר הצהרים לפעילויות הבאות:

 • חיזוק הלמידה באמצעות מרכז למידה וסיוע פרטני.
 • פעולות בקבוצה שמטרתן שפור יכולת הביטוי הרגשי, בניית יחסי אמון עם אנשים ופתוח המיומנויות החברתיות.
 • פעילות התנדבות בקהילה.
 • פעילות פנאי: חוגים, טיולים ויציאה לבילוי משותף.
 • סדנת מיניות בריאה.
 • שיחות אישיות עם המדריכים.
 • סדנאות שיח עם ההורים.

בתכנית “ח”ץ דלפין לוי ירושלים”  פועלות שלוש קבוצות, קבוצה אחת לילדי כיתות ו’ ושתיים לילדי כיתות ז’-ח’. כל קבוצה נפגשת 3 פעמים בשבוע בשעות אחר הצהרים. בתכנית לוקחים חלק כ-45 ילדים.