עמותת “נגבה” פועלת בשקיפות מלאה. מסמכי העמותה הרשמיים נגישים לציבור.

ניתן לקבל מידע נוסף לגבי העמותה באתר Guidestar Israel.

“נגבה” הוא ארגון צדקה ישראלי שאושר ע”י PEF Israel Endowment Funds, Inc.