החזון

מתן מסגרת לילדים ולבני נוער בפריפריה החברתית והגאוגרפית שתאפשר להם להתפתח ולמצות את הפוטנציאל האישי שלהם, כך שיגדלו להיות  אזרחים  עצמאיים, גאים, אחראים לעצמם ולחברה,  סקרנים, משכילים ובעלי חשיבה יצירתית.

מטרות נגבה

גישור על הפערים בין ילדים מרקע סוציו-אקונומי נמוך לאחרים במטרה לתת להם כלים שיאפשרו להם לשאוף ולהגיע למיצוי מרבי של כישוריהם  ולהבטיח להם עתיד עצמאי ותורם לחברה.

נגבה מעניקה מעטפת רחבה של תמיכה הכוללת:

 • העצמה אישית ושיפור יכולת הביטוי הרגשית בעזרת הצוות המקצועי .
 • קיום סדנאות לכישורי חיים בהתאם לגיל.
 • תגבור לימודי באמצעות הוראה מתקנת ומרכזי למידה.
 • העצמה חברתית  וערכית באמצעות פעילות חברתית  ערכית והתנדבותית, טיולי  שטח ומחנות קיץ.
 • חשיפה לעולמות תוכן חדשים: העשרה באמצעות תכנית מובנית במגוון נושאים מותאמת לפי גיל וחוגים לפתוח כישרונות אישיים.
 • הרחבת האופקים על ידי חשיפה לפעילות תרבותית  מגוונת: תאטרון, מוסיקה, יצירת סרטים.
 • ארוחות חמות מאוזנות ועשירות המתקיימות סביב  לשולחן  בקפידה להקניית הרגלי חיים ראויים.
 • סביבה פיזית מטופחת בתוך הבית ובחוץ.

עמותת נגבה…

 • מפעילה מועדוניות לילדים בכתות א’-ו’ בירושלים ובבאר שבע, מועדון נוער לבני נוער בכתות ז’-י”ב בבאר שבע ותכנית בוגרים לתמיכה במעבר לחטיבת ביניים לילדי כתות ו’-ח’ בירושלים.
 • מעסיקה צוות מקצועי רב תחומי של עובדים סוציאליים, רכזים, מדריכים, בנות שירות לאומי ומתנדבים.
 • מעניקה סביבה תומכת ומעשירה לילדים ולנוער לבניית החוסן  וחיזוק המוטיבציה, על מנת לאפשר להם שוויון הזדמנויות אמיתי.
 • מקדמת שיטות חדשניות המשלבות מרכז למידה לשיפור ההישגים הלימודיים בשילוב עם חינוך לא-פורמלי תוך התייחסות ליחיד, לקבוצה ולחברה.
 • בונה תכנית התקדמות אישית לכל ילד ומבצעת הערכה והתאמה מדי תקופה.
 • נותנת מענה מתכלל באמצעות קשר עם המשפחה ובית הספר של כל ילד.
 • מקיימת תכניות הדרכה והכשרה מקצועית לצוות וליווי קבוע ורצוף שלו.
 • עובדת בשיתוף עם רשויות מקומיות וגורמי הרווחה והחינוך.

היסטוריה

סיפורה של נגבה מהקמת העמותה עד בניית בית נגבה (2018)

נגבה הוקמה  על ידי עולים מצרפת,  בשיתוף עם ארגון “חסידות”  הצרפתי בראשות פיליפ קראנז’ יו”ר הארגון החל מ1974, ארגון העוסק במשך למעלה ממאה שנים בטיפול  בילדים במצבי סיכון בצרפת.  חזונם  המשותף היה להקים מסגרות לילדים בתפיסה שרק שילוב בין חינוך לרווחה עשוי ליצור שינוי ארוך טווח בחיי הילדים ומשפחותיהם  העמותה הוקמה בשנת 2006 ובאותה שנה נפתחו שתי מועדוניות  בית נגבה בבאר שבע  בשם “בית החסידות ” שניים  מבין 9 הפועלות כיום בעיר.

ב-2011 הפעילות התרחבה לירושלים, שם מוקמת מועדונית בדגם ייחודי –  והיא פועלת בתוך בית ספר ראשית, ובשיתוף פעולה מלא עם צוות בית הספר.

ככל שילדים רבים הגיעו לכתה ו’ וסיימו  את בתי נגבה, כך התברר להנהלת נגבה שחייבים למצוא להם מסגרת המשך תומכת, ובשנת 2013  חנכה נגבה את מועדון הנוער בבאר שבע.  מועדוני הנוער מספקים מסגרת לימודית וחברתית לבוגרי בתי נגבה בכיתות ז’-י”ב.

בשנת 2016 נפתחה תכנית פיילוט חדשה בירושלים: תכנית בוגרים המיועדת להעניק מסגרת תומכת לילדים  בכיתות ו’-ח’ וללוות את למעבר מבית הספר היסודי לחטיבת הביניים ולמנוע נשירה אפשרית של הילדים בתקופה רגישה זאת. התכנית הוקמה בשיתוף עם מנהל החינוך בירושלים.

בדצמבר 2018 נחנך “בית נגבה” בשכונה ד’ בבאר שבע, מבנה שתוכנן במיוחד לספק סביבה יפה ומכבדת לילדים ולבני הנוער, ולענות על הדרישות הנובעות מהפעילות. המבנה ישמש מרכז לילד לנוער ולקהילה עבור תושבי העיר בכלל והשכונה בפרט.

נכון לשנת הלימודים תשפ”א,  נגבה מפעילה בהצלחה רבה תכניות לכ-250 ילדים ובני נוער.

הורי הילדים משתלבים בפעילות משותפת עם הילדים ובתכניות המיועדות להורים.

דפי העבודה והלימוד שפותחו ע”י צוות נגבה זמינים באתר העמותה לכל ומשמשים אלפי מורים ומדריכים בכל הארץ בעבודתם.


ראיון עם קלוד מאיר ז”ל וקלוד קדוש מייסדי נגבה