החזון

מתן מסגרת לילדים ולבני נוער בפריפריה החברתית והגאוגרפית שתאפשר להם להתפתח ולמצות את הפוטנציאל האישי שלהם, כך שיגדלו להיות  אזרחים  עצמאיים, גאים, אחראים לעצמם ולחברה,  סקרנים, משכילים ובעלי חשיבה עצמאית.

מטרות נגבה

גישור על הפערים בין ילדים מרקע סוציו-אקונומי נמוך לאחרים במטרה לתת להם כלים שיאפשרו להם לשאוף ולהגיע למיצוי מרבי של כישוריהם.

נגבה מעניקה מעטפת רחבה של תמיכה הכוללת:
העצמה אישית ושיפור יכולת הביטוי הרגשית בעזרת הצוות המקצועי וקיום סדנאות בהתאם לגיל.
תגבור לימודי באמצעות הוראה מתקנת ומרכזי למידה.
העצמה חברתית באמצעות פעילות חברתית והתנדבותית, טיולי שטח ומחנות.
חשיפה לעולמות תוכן חדשים, באמצעות תכנית העשרה מובנית.
הרחבת האופקים על ידי חשיפה לפעילות תרבותית  מגוונת: תאטרון, מוסיקה, יצירת סרטים, טיולים  בארץ.
שיפור הקשר עם ההורים ובתוך המשפחה באמצעות פעילות משותפת להורים וילדים,  וסדנאות להורים.

עמותת נגבה…

מפעילה מועדוניות לילדים בכתות א'-ו' בירושלים ובבאר שבע, מועדון נוער לבני נוער בכתות ז'-י"ב בבאר שבע ותכנית בוגרים לתמיכה במעבר לחטיבת ביניים לילדי כתות ו'-ח' בירושלים.
מעסיקה צוות מקצועי רב תחומי של עובדים סוציאליים, רכזים, מדריכים, בנות שירות לאומי ומתנדבים.
• מעניקה סביבה תומכת ומעשירה לילדים ולנוער לבניית החוסן  וחיזוק המוטיבציה, על מנת לאפשר להם שוויון הזדמנויות אמיתי.
• מקדמת שיטות חדשניות המשלבות מרכז למידה לשיפור ההישגים הלימודיים בשילוב עם חינוך לא-פורמלי תוך התייחסות ליחיד, לקבוצה ולחברה.
• בונה תכנית התקדמות אישית לכל ילד ומבצעת הערכה והתאמה מדי תקופה.
• נותנת מענה למכלול המשפחתי ע"י קשר וסדנאות להורים.
• מקיימת תכניות הדרכה והשתלמות לצוות וליווי קבוע ורצוף שלו.
• עובדת בשיתוף עם רשויות מקומיות וגורמי הרווחה והחינוך.

היסטוריה

סיפורה של נגבה מהקמת העמותה עד בניית בית נגבה (2018)

נגבה הוקמה  על ידי שלושה עולים מצרפת, קלוד מאייר, קלוד קדוש וז'אן ביסליש  בשיתוף עם ארגון "חסידות"  הצרפתי, שעוסק במשך למעלה ממאה שנים בטיפול  בילדים במצבי סיכון בצרפת.  חזונם היה להקים מועדוניות לילדים בתפיסה חדשה שרק שילוב בין חינוך לרווחה עשוי ליצור שינוי ארוך טווח בחיי הילדים. העמותה הוקמה בשנת 2006 ובאותה שנה נפתחה המועדונית הראשונה בבאר שבע.

שנתיים לאחר מכן כבר פעלו בבאר שבע שלושה בתי תקווה בשכונה ד' כשבכל בית פועלות שתי מועדוניות, בחלוקה לפי גיל, מה שמאפשר עבודה טובה יותר עם הילדים.  .

ב-2011 הפעילות התרחבה לירושלים, שם מוקמת מועדונית בדגם ייחודי –  והיא פועלת בתוך בית ספר ראשית, ובשיתוף פעולה מלא עם צוות בית הספר.

בשנת 2013 חנכה נגבה את מועדון הנוער בבאר שבע כדי לענות על הצורך לתת לבוגרי כתות ו' מסגרת המשך תומכת.  מועדון הנוער מספק  מסגרת לימודית וחברתית לבוגרי מועדוניות נגבה בכיתות ז'-י"ב.

בשנת 2016 נפתחה תכנית פיילוט חדשה בירושלים: תכנית בוגרים המיועדת להעניק מסגרת תומכת לילדים  בכיתות ו'-ח' וללוות את למעבר מבית הספר היסודי לחטיבת הביניים ולמנוע נשירה אפשרית של הילדים בתקופה רגישה זאת. התכנית הוקמה בשיתוף עם מנהל החינוך בירושלים.

בספטמבר 2018 ייחנך "בית נגבה" בשכונה ד' בבאר שבע, מבנה שתוכנן במיוחד לספק סביבה יפה ומכבדת לילדים ולבני הנוער, ומותאם למגוון הפעילויות שלהם.  המבנה ישמש מרכז לילד לנוער ולקהילה.

נכון לשנת הלימודים תשע"ט, 12 שנה לאחר הקמת העמותה, נגבה מפעילה בהצלחה רבה 11 מועדוניות לילדי החינוך היסודי בבאר שבע וירושלים, 3 קבוצות במסגרת התכנית החדשנית בירושלים למעבר מביה"ס היסודי לחטיבת הביניים ו- 3 קבוצות במועדון הנוער.


ראיון עם קלוד מאיר ז"ל וקלוד קדוש מייסדי נגבה